• 1974 Erzurum'da doğdu.
  • 1999 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olduç
  • 2003 Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Yüksek Lisans programını tamamladı.

Sanatçı, Ulusal ve Uluslararası Çalıştaylarda ve karma sergilerde yer almıştır.
Halen çalışmalarını Bursa'da ki atölyesinde sürdürmektedir.

Sertap Yeğin, bir yandan klasik resmin dinamiklerini kullanırken bir yandan da onun sınırlarını zorluyor. Geleneğin izini sürdüğü resimlerinde imgeyi ele alış biçimiyle ustalardan ayrılıyor. Gündelik gerçeklikle ilgilenmeyen sanatçı, görüntüyü hikayeden arındırarak izleyiciyi kendi yolculuğuna çıkmaya davet ediyor. Kimi zaman küçük bir fidan, kimi zaman boş bir kuş yuvası ya da bir fener bu yolculukta ona kılavuzluk ediyor.

Zaman sonsuz bir döngü içinde akıp giderken, Sanatçı sürekli değişen görüntülerle ilgilenmiyor. Tarihe kayıt tutmayı umursamadan kalıcı değerlere bakmayı tercih ediyor. İnsan doğasına dair halleri; sevgiyi, sadakati, kabullenmeyi, başkaldırıyı, mücadeleyi en çıplak halleriyle resim diline tercüme ediyor.

Sanatçı, belli bir zamana ya da mekana gönderme yapmayan resimlerinde, hepsi kadın olan figürleri, sonsuzluğu çağrıştıran bir karanlığın içinden süzülüp ışıkla buluştukları anda betimliyor. Işık ve gölgenin büyük bir hünerle buluştuğu bu resimler, anlatımcılıktan uzak olsa da imlediği dram izleyiciye hayatın anlamını sorgulatıyor.
Meryem Uzunoğlu